جدیدترین خبرهای روز ایران و جهان را در ایران نیوز دنبال کنید

اخیرا کتاب اقتصاد گردشگری توسط یکی از اساتید دانشگاه منتشر شده است. این کتاب می تواند تجارب زیادی را در اختیار فعالان حوزه گردشگری قرار دهد.

در سال های اخیر نظریات و کاربردهای علم اقتصاد گردشگری همراه با توسعه علم اقتصاد و مرزهای صنعت گردشگری رشد یافته است. از این رو این کتاب سعی داشته به مهمترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان، پژوهشگران و سیاست گذاران گردشگری بپردازد. نظریات عرضه و تقاضا از جمله موضوعات سنتی و کهن علم اقتصاد هستند.

در فصل اول و دوم این کتاب تلاش شده تا جدیدترین رهیافت ها و فنون اقتصادی مانند کاربرد الگوهای اقتصادسنجی در قسمت تقاضای گردشگری و نظریه بازی ها و تحلیل ساختار، رفتار-عملکرد در قسمت عرضه گردشگری بررسی شود. قیمت گذاری نیز از مهمترین کاربردهای نظریات عرضه در اقتصاد است.

الگوهای قیمت گذاری در صنایع و مقاصد گردشگری همراه با نمونه هایی موردی از تجارب آن در این کتاب ارائه می شوند. دو موضوع با اهمیت اقتصاد بخش عمومی، یعنی دلایل دخالت دولت و مالیات گذاری در گردشگری از مقولات بحث برانگیز اقتصاد گردشگری بوده که در دو فصل این کتاب به آن پرداخته شده است.

رقابت مندی نیز یکی از موضوعات جدید گردشگری است که جنبه های اقتصادی و مدیریتی دارد. تمامی الگوهای سنجش رقابت مندی و کاربرد آن در برنامه ریزی مقاصد از جمله مطالب این کتاب است. آخرین فصل کتاب به موضوع تحلیل هزینه فایده اختصاص دارد که مشتمل بر الگوها و فنون سنجش هزینه و فایده در طرح ها و سیاست های گردشگری است.

این کتاب درسی توانسته، مجموعه ای از نظریات، تجارب و پدیده های مرتبط با اقتصاد گردشگری را با مثال ها و سوالات در یک چارچوب آموزشی گردآوری کند و برای دانشجویان رشته های اقتصاد، گردشگری و محیط زیست و همچنین مدیران و کارشناسان این حوزه کاربردی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.


موضوع : اخبار گردشگری

نویسنده :ایران نیوز در تاریخ مرداد 6ام, 1398